Udlejningspriser

Alm. Trailer u/bremse 500 kg.

Boogietrailer

Box – Flyttetrailer 1.300 kg (310 x 155 x 190)

Tiptrailer 2,7 T. 3 Vejs Tip. (180 & 310 cm)

Maskine/Autotrailer 3,5 T.

Hestetrailer enhestes

Hestetrailer tohestes

Dagspris

150,-

175,-

250,-

350,-

300,-

275,-

300,-

Weekendpris

200,-

225,-

350,-

550,-

400,-

350,-

400,-

Lejebetingelser:
Traileren tilbageleveres i rengjort og i samme stand som ved afhentning. Evt. rengøring debiteres efter timepris.
Betaling erlægges forud.

Forsikring:
Det påhviler lejer at sørge for at kaskoforsikre traileren. Denne forsikring tegnes hos udlejer for 5% af lejebeløbet, dog
mindst kr. 25,-
Ansvarsforsikring dækkes af den trækkende bils forsikring.